Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на shop.summitsweb.com

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на shop.summitsweb.com, които уреждат правилата за използването на shop.summitsweb.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта shop.summitsweb.com.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Съмитс уеб“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Враца, жк Дъбника бл 3 вх Б ап 25 и ЕИК 205488888

2.2. Продавач на платформата за електронна търговия може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с нас.

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г.,

3.2. Продавач – „Съмитс Уеб“ ЕООД

3.3. Платформата – домейнът shop.summitsweb.com

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само, като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между нас и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на Стоки

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия са задължителни за всички Клиенти

4.2. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. Съмитс Уеб има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ще информираме за това Клиентите си чрез публикуването на промените. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия

4.6. изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път

5.2. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

Отказ от покупки направени през онлайн магазина.

Според действащия закон за електронната търговия, Вие имате право да върнете закупена онлайн стока в 14 дневен срок, ако стоката не е използвана и е в оригиналната опаковка и за което трябва да ни уведомите предварително.

За всякакви въпроси свързани с онлайн поръчки можете да пишете на info@summitsweb.com като цитирате номера на Вашата поръчка.